djakalodang Mlebu Premium

Wartawan kang Akeh Nampa Pangaji-ajiDonyane pendhidhikan lan sosial kanggone priya kang lair 05 April 1941 iki pancen papan kang pas kanggo ngabdi. Tak kira wis dudu sosok kang asing kanggo warga Imogiri mligine, Ki Nurhadi kang akrab diaturi Pak Nur iki salah sijine perangkat desa Imogiri kang akeh lelabuhane kanggo wargane. Kepara anggone ngabdi ing Pemerintahan Desa Imogiri suwene 38 taun yaiku...

<!--[if gte vml 1]>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->Desa   Sendangsari,   Pajangan,   Ban¬tul, Yogyakarta kang dumadi saka 18 Padhukuhan, 91 RT iki, saliyane kasebut desa sing duwe potensi uga desa budaya lan desa wisata. Jalaran saben Padhukuhan duwe maneka klompok seni budaya...

Ngundhakake Potensi Desa lan Pemberdayaan MasarakatAna salah sijine Calon Kepala Desa Tegaltirto, Berbah, Sleman kang asmane uwis kawentar Cakades iku H. SIHMAN SUHARDJONO, SH.(66 taun) kang pidalem ana ing Tegalwaru, Tegaltirto Baru,Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.Pilkades kang bakal diadani ing dina Minggu Pon, 30 Agustus 2020 bebarengan 48 desa saKabupaten Sleman, tumrape Pak Hardjono...

Panitiya Pemberdayaan Masarakat lan Desa, Pemda Sleman ngadani Pemilihan Kepala Desa secara serentak bebarengan 49 desa sa Kabupaten Sleman kang bakal dilaksanaake ana ing sasi Juni 2020 telung sasi maneh. Salah sijine desa sing ngadani Pilkades, yaiku Desa Kalitirto, Berbah, Sleman. Cakades cacahe ana lima.
Salah sawijine Cakades sing disowani “Djaka Lodang“ ana daleme ing Padhukuhan...

Bakat saben siswa ing SMA N 2 Playen menika maneka warna wujudipun. Boten namung kondhang ing prestasi olahraganipun, Duplay sebatan sekolah menika ugi sampun kathah ngasilaken siswa ingkang gadhah prestasi ing bidang seni budaya, mliginipun basa Jawi. Rachmawati Dyah Islami, siswa kelas X MIPA 3 kapilih dening guru pembimbing Bapak Rendy Hendrajaya Suryono, S.Pd. ugi Ibu Rahajeng Berlianingtyas,...