djakalodang Mlebu Premium

Minangka jejering warga
negara, kita kudu bangun miturut marang angger pa­u­ger­aning negara Kaya kang
ing wektu samengko lagi digreng­sengake dening Pamarentah, kang magayutan
kelawan mekar-tu­mang­kare virus Corona, utawa Co­vid 19. Dhawuhing
Pamarentah kasebut ana kang saperangan ora cundhuk/ora gambuh kelawan ka­rep
lan penemune wong akeh, kayadene:

 

(1) Aja...

ing Kabupaten GunungkidulKomunitas Guru Mengabdi (KGM) kang dumadi saka solidaritas guru, tenaga pendhidhik, mahasiswa, pelajar, lan masarakat umum duwe maneka program ing antarane: gerakan orang tua asuh/ beasiswa rawan putus sekolah, bimbel gratis kanggo pelajar, pelatihan kanggo guru lan seminar wirausaha gratis tumrap pelajar lan masarakat. Nalika sumebare pandhemi Covid-19 ing Kabupaten...

Udakara wis arep ngancik sewulan para siswa SMP 1 Jetis lan siswa-siswa ing sekolah liyane padha nindakake sinau ing ngomahe dhewe-dhewe. Mungguh jalarane ing Indonesia lagi sumebar lelara kang disebabake dening Virus Corona 19. Virus iki banget bebayani tumrape manungsa jalaran anggone nulari kanthi nyekel barang kang wis tau kasenggol dening wong kang positif kena virus corona bae bisa dadi...

“PSBB” - “Pembatasan Sosial Berskala Besar” minangka cara pemerintah kagem medhot rante nularipun wabah Covid-19. Kula panjenengan minangka warga lajeng ndherek nyengkuyung menapa ingkang dados tekad pemerintah. Menika sampun samesthinipun awit kewajiban kula penjenengan minangka warganegara mbela bot repotipun negari. Ananging sadhengah warga ugi wonten ingkang boten sarujuk dhateng...