djakalodang Mlebu Premium

Ancaman virus Corona utawa Covid-19 nganti dina iki isih banget karasa tumrap bebrayan Indonesia, satemah sakehing pambudi katindakake kanggo nrenggalangi kahanan kasebut. Kalebu kang mentas wae katindakake sawetara budayawan lan tokoh agama ing Kabupaten Klaten, kang manunggal jroning pandonga ngruwat supaya enggal sumingkir saka bumi Nusantara.Pangruwat kang katindakake ing awal sasi Mei 2020...

Swasana lebaran Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriyah ing taun 2020 iki ana ing kahanan kang cukup mrihatinke tumrap masarakat Indonesia kanthi sebab yakuwi anane Pandhemi Covid-19 kang ing awal sasi Maret 2020 kapungkur wis nyebar virus ing tlatah bumi Indonesia. Kanthi anane kahanan kasebut temtune masarakat Indonesia anggone nyambut lan ngramekake lebaran ing taun iki temtune ora semarak...